ປະສາດຊາຍ
~castells de sorra~

Adiu!

Que dediqui aguest post ath vielh amic gascon Hlo, qui venguec tath Brasiu estudiar e morric tragicaments quauquas setmanas a, pendent eras vacanças d’ivèrn, a pòquis dias abans de tornar tà França.

Le Petit Prince et le renard

Qu’ei alavetz qu’apareishec era vop. Foi aí que apareceu a raposa.
- Adiu, ça diguec era vop. – Oi - disse a raposa.
- Adiu, ça responec cortesaments eth princet, que’s virèc mès non vedec arrés. – Oi - respondeu educadamente o principezinho, que olhou para o lado, mas não viu nada.
- Aciu que sò, ça diguec era votz, dejós eth pomèr. – Tô aqui - disse a voz -, debaixo da macieira.
- Qui ès? ça diguec eth princet. Qu’ès fòrça polida… – Quem é você? - disse o principezinho. Você é tão bonita…
- Que sò ua vop, ça diguec era vop. – Eu sou uma raposa - disse a raposa.
- Vene jogar dab jo, li prepausèc eth princet. Que sò tan trist… – Vem brincar comigo - propôs a ela ao principezinho. Tô tão triste…
- Non pogui cap jogar dab tu, ça diguec era vop. Non sò cap domesticada. – Não posso brincar com você - disse a raposa. Não sou domesticada.
- Ah! desencusa, ça hec eth princet. – Ah, desculpa! - falou o principezinho.
Mès, après cogitar, que higec: Mas, depois de refletir, acrescentou:
- Qué vòu díder «domesticar»? – O que quer dizer “domesticar”?
- Non ès cap d’aciu, ça diguec era vop, qué cercas? – Você não é daqui - disse a raposa -, tá procurando o quê?
- Que cerqui eths òmes - ça diguec eth princet. Qué vòu díder «domesticar»? – Tô procurando os homens - disse o principezinho. O que quer dizer “domesticar”?
- Eths òmes, ça diguec era vop, qu’an fusilhs e que caçan. Qu’ei plan shordant! Que neurissen garias tanben. Qu’ei lor unenc interés! E cercas garias? – Os homens - disse a raposa - têm espingardas e caçam. É um saco! Eles também criam galinhas. É a única coisa que interessa pra eles. Você tá procurando galinhas?
- Non, ça diguec eth princet. Que cerqui amics. Qué vòu díder «domesticar»? – Não - disse o pequeno príncipe. Tô procurando amigos. O que quer dizer “domesticar”?
- Qu’ei ua causa tròp desbrembada, ça diguec era vop. Que vòu díder «crear ligams»… – É uma coisa bem esquecida - disse a raposa. Quer dizer “criar laços”…
- Crear ligams? – Criar laços?
- Tiò, ça diguec era vop. Entà jo, encara non ès sonque un gojatet totafèt semblant a cent mil gojatets. E non t’è cap de besonh. E tanpòc non m’as cap de besonh. Que sò entà tu ua vop semblanta a cent mil vops. Mès, se’m domesticas, qu’auram de besonh eth un ath aute. Tu que seràs entà jo unenc en mond. Jo que serè entà tu unenc en mond… – Isso - disse a raposa. Pra mim, você não passa de um garotinho igual cem mil outros garotinhos. E eu não preciso de você. E você também não precisa de mim. Pra você, eu não passo de raposa igual outras cem mil raposas. Mas, se você me domesticar, a gente vai precisar um do outro. Você vai ser único no mundo pra mim. Eu vou ser única no mundo pra você…
– Que comenci a comprénguer, ça diguec eth princet. Que i a ua flor… que m’a domesticat, ça’m par… – Tô começando a entender - disse o principezinho. Tem uma flor… Acho que ela me domesticou…
– Aquerò ei possible, ça diguec era vop. Que’s veden causas de tota sòrta ena Tèrra… – Pode ser - disse a raposa. A gente vê de tudo na Terra…
– Ò!, aquerò non ei cap ena Tèrra, ça diguec eth princet. – Ah, isso não é na Terra, não! - disse o principezinho.
Era vop que semblèc fòrça intrigada: A raposa pareceu bem intrigada:
– En ua auta planeta? – Em outro planeta?
– Òc. – É.
– I a caçaires, en aquera planeta? – Tem caçadores lá nesse outro planeta?
– Non. – Não.
– Qu’ei interessant, aquerò! E garias? – Que interessante! E galinhas?
– Non. – Não.
– Arren non ei perfècte, sospirèc era vop. – Nada é perfeito - suspirou a raposa.
Mès era vop que tornèc ara sua idia: Mas a raposa voltou à sua ideia:
– Era mia vita qu’ei monotòna. Que caci garias, eths òmes que’m caçan. Totas eras garias que s’assemblan, e totis eths òmes que s’assemblan. Que m’engüegi doncas un shinhau. Mès, se’m domesticas, era mia vita e serà com assoleiada. Que coneisherè un bronit de pas que serà desparièr a totis eths autis. Eths autis que’m hèn tornar hicà’m dejós era tèrra. Eth tòn que’m cridarà entà dehòra dera tuta, coma ua musica. E après aueita! Vedes, aquiu baish, eths camps de horment? Non mingi cap pan. Eth horment entà jo qu’ei inutil. Eths camps de horment no’m rebremban cap arren. E qu’ei trist, aquerò! Mès qu’as peus color d’aur. Alavetz, que serà meravilhós quand m’ajas domesticat! Eth horment, qu’ei daurat, que’m harà rebrembà’t. E qu’aimarè eth bronit deth vent entram eth horment… – Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas, os homens me caçam. Todas as galinhas são parecidas, e todos os homens são parecidos. Por isso, fico meio entediada. Mas, se você me domesticar, vai ser como se a minha vida fosse ensolarada. Vou conhecer um barulho de passos que vai ser diferente de todos os outros. Os outros passos me fazem entrar pra debaixo da terra. O seu vai me chamar pra fora da toca que nem uma música. E depois, olha! Tá vendo os campos de trigo, lá longe? Eu não como pão. O trigo pra mim é inútil. Os campos de trigo não querem dizer nada pra mim. E isso é triste! Mas você tem cabelo cor de ouro. Então vai ser maravilhoso depois que você me domesticar! O trigo, que é dourado, vai me fazer lembrar de você. E eu vou amar o barulho do vento no trigo…
Era vop que’s carèc e qu’aueitèc fòrça temps eth princet: A raposa ficou quieta e observou por muito tempo o principezinho:
– Se te platz… domestica-me! ça diguec. – Por favor… me domestica! - disse ela.
– Qu’ac voi plan, ça responec eth princet, mès non è cap guaire temps. Qu’è amics a descorbir e un pilèr de causas a conéisher. – Eu gostaria muito - respondeu o principezinho -, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos pra descobrir e muitas coisas pra conhecer.
– No’s coneishen sonque eras causas que domesticam, ça diguec era vop. Eths òmes non an plus eth temps de conéisher arren. Que crompan causas tot hètas en çò deths mercadèrs. Mès com non existís cap de mercadèr d’amics, eths òmes non an plus amics. Se vòus un amic, domestica-me! – A gente só conhece as coisas que a gente domestica - disse a raposa. Os homens não têm mais tempo pra conhecer nada. Eles compram coisas prontas dos vendedores. Mas como não existe vendedor de amigos, os homens não têm mais amigos. Se você quiser um amigo, me domestica!
– Qué cau hèr? ça diguec eth princet. – O que eu preciso fazer? - disse o principezinho.
– Que cau èster fòrça pacient, responec era vop. Que t’assederàs de prumèr un shinhau luenh de jo, atau, ena èrba. Que t’aueitarè de reuelh e non dideràs arren. Eth lengatge qu’ei causa de malentenuts. Mès, cada dia, que’t poiràs asséder un shinhau mès apròp… – Você precisa ser muito paciente - respondeu a raposa. Primeiro, você vai sentar um pouco longe de mim, assim, na grama. Eu vou te olhar de ladinho e você não vai dizer nada. A língua é origem de mal-entendidos. Mas, todo dia, você vai poder sentar um pouco mais perto…
Eth londeman que tornèc eth princet. No dia seguinte, volta o principezinho.
– Que vau mès tornar ara madeisha ora, ça diguec era vop. Se venes, per exemple, entàs quate oras deth vrèspe, a compdar deras tres que començarè a èster erosa. Com mès avance era ora, mès erosa e’m meterè. Tàs quate, dejà, que vau voludar e inquietà’m; que vau descorbir eth prètz dera felicitat! Mès se vies entà quinsevolha ora, non saberè jamès s’entà quina ora premani’m eth còr… Rites, que’n cau. – Era melhor você voltar na mesma hora - disse a raposa. Se você vier, por exemplo, às quatro da tarde, a partir das três vou começar a ficar feliz. Quanto mais o tempo passar, mais feliz eu vou ficar. Já às quatro, vou me agitar e ficar nervosa; vou descobrir o preço da felicidade! Mas se você vier a qualquer hora, nunca vou saber que horas preparar meu coração… Precisa de rituais.
– Qué ei un rite? ça diguec eth princet. – O que que é um ritual? - disse o principezinho.
– Qu’ei tanben quauquarren de tròp desbrembat, ça diguec era vop. Qu’ei çò que hè qu’un dia siga diferent deths autis dias, ua ora, deras autas oras. Que i a un rite, per exemple, en çò deths mèns caçaires. Que dançan eths dijaus dab eras gojatas dera vila. Alavetz eth dijaus qu’ei un dia meravilhós! Me’n vau passejar denc ara vinha. S’eths caçaires dancèssen quand s’escad, eths dias que s’assemblarian totis, e non auriá pas cap de vacanças. – É outra coisa muito esquecida - disse a raposa. É o que faz um dia ser diferente dos outros. Tem um ritual, por exemplo, entre os meus caçadores. Eles dançam de sexta-feira com as meninas da vila. Por isso, sexta é um dia maravilhoso! Eu vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem a qualquer hora, os dias íam ser todos parecidos, e não ía ter mais folga.
Atau eth princet qu’domestiquèc era vop. E quand era ora de partir estèc propera: Assim, o principezinho domesticou a raposa. E quando a hora de ir embora ía chegando:
– Ah! ça diguec era vop… Que vau plorar. – Ah… - diz a raposa - Vou chorar.
– N’as eth tòrt tu, ça diguec eth princet, no’t desirava cap mau, mès qu’as volut que’t domestiquèssa… – A culpa é sua - disse o principezinho. Não te desejava nada de mal , mas você quis que eu te domesticasse…
– De segur, ça diguec era vop. – Com certeza - disse a raposa.
– Mès que vas plorar! ça diguec eth princet. – Mas você vai chorar! - disse o principezinho.
– De segur, ça diguec era vop. – Vou mesmo - disse a raposa.
– Alavetz non i guanhas cap arren! – Então você não ganhou nada com isso!
– Òc que i ganhi, ça diguec era vop, pr’amor deth color deth horment. – Ganhei, sim - disse a raposa -, por causa da cor do trigo.
Après que i higec: E ela ainda acrescentou:
– Torna veir eras ròsas. Que compreneràs qu’era tua qu’ei unenca en mond. Que tornaràs entà dide’m adiu, e que’t regalarè un secret. Eth princet que se n’anèc tornar veir eras ròsas. – Olha de novo as rosas. Você vai entender que a sua é única no mundo. Você vai voltar pra se despedir de mim, e daí, vou te dar um segredo de presente.
Eth princet que se n’anèc tornar veir eras ròsas. O principezinho foi ver as rosas de novo.
– Non ètz cap bric semblantas ara mia ròsa, non ètz cap arren encara, lor diguec eth. Arrés non vos a domesticadas e non avetz domesticat arrés. Qu’ètz com èra era mia vop. Non èra sonque ua vop semblanta a cent mil autas. Mès que n’è hèt ua amiga, e qu’ei ara unenca en mond. – Vocês não parecem nada com a minha rosa, vocês ainda não são nada - disse ele a elas. Ninguém domesticou vocês e vocês não domesticaram ninguém. Vocês são iguais à minha raposa antes. Ela era só uma raposa igual outras cem mil. Mas eu fiz um amigo, e ele é único no mundo.
E eras ròsas qu’èran fòrça empipadas. E as rosas ficaram bem chateadas.
– Qu’ètz bèras, mès qu’ètz vuedas, lor tornèc díder. No’s pòt cap morir per vosatis. B’ei vertat, era mia ròsa, un passant ordinari crederia que s’assembla a vosatas. Mès era soleta qu’ei mès importanta que totas vosatas, pr’amor qu’ei ada era qu’è arrosada. Pr’amor qu’ei ada era qu’è caperada dab un glòbe. Pr’amor qu’ei ada era qu’è protegida dab eth paravent. Pr’amor qu’ei ada era que n’è aucit eras canilhas (trèt deras duas o tres canilhas entaras parpalhòlas). Pr’amor qu’ei ada era qu’è escotada planhe’s, o vantà’s, o tanplan bèth còp carar. Pr’amor qu’ei era mia ròsa. – Vocês são belas, mas vocês são vazias - disse ele a elas de novo. Não dá pra morrer por vocês. Claro, minha rosa, uma pessoa normal que passasse acharia que ela parece com vocês. Mas ela sozinha é mais importante que todas vocês, porque é ela que eu reguei. Porque é ela que eu coloquei numa redoma. Porque é ela que eu protegi com um paravento. Porque é dela que eu matei as lagartas (menos duas ou três, por causa das borboletas). Porque é ela que eu escutei reclamar, ou se gabar, ou alguma vez até ficar quieta. Porque ela é a minha rosa.
E que tornèc cap ara vop: E ele voltou para raposa:
– Adiu, ça diguec… – Adeus - disse ele…
– Adiu, ça diguec era vop. Vaquí eth mèn secret. Qu’ei plan simple: no’s ved plan sonque dab eth còr. Çò d’essenciau qu’ei invisible entaths uelhs. – Adeus - disse a raposa. Tá aí o meu segredo. Ele é bem simples: só dá pra ver direito com o coração. O essencial é invisível pros olhos.
– Çò d’essenciau qu’ei invisible entaths uelhs, que repetic eth princet entà pr’amor de brembar-se’n. – O essencial é invisível pros olhos - repetiu o principezinho para se lembrar.
– Qu’ei eth temps qu’as perdut entara tua ròsa que hè qu’era tua ròsa siga tan importanta. – É o tempo que você perdeu com a sua rosa que faz dela tão importante.
– Qu’ei eth temps qu’è perdut entara mia ròsa… hec eth princet entà pr’amor de brembar-se’n. – É o tempo que eu perdi com a minha rosa… - falou o principezinho para se lembrar.
– Eths òmes qu’an desbrembat aquera vertat, ça diguec era vop. Mès non deves cap desbrembar-la. Que’t viras responsable entà tostemps de çò qu’as domesticat. Qu’ès responsable dera tua ròsa… – Os homens esqueceram essa verdade - disse a raposa. Mas você não deve esquecer ela. Você fica responsável pra sempre daquilo que você domesticar. Você é responsável pela sua rosa…
– Que sò responsable dera mia ròsa… repetic eth princet entà pr’amor de brembar-se’n. – Eu sou responsável pela minha rosa… - repetiu o principezinho para se lembrar.

(Extrèt de: SAINT-EXUPÉRY, A., Le Petit Prince, ch. XXI. Eras reviradas ath gascon pirinenc e ath portugués brasilèr que son personaus. Totas eras fautas que son dera mia responsabilitat. Imatge extreta de Paris Sempre Paris)